About Kos ............Visiting and Holidaying on the Greek Island of Kos............ DEAS Blue Route


Kefalos Bus stop

D.E.A.S. Bus Route


Kos Town DEAS Blue Route

Departures from the center to:
Departures to the center from:
Messaria N Alikonassos
 No 4 
Messaria N Alikonassos
 No 4 
Stop Number
Location
Stop Number
Location
24
Delfinia
62
Aqua Marine Hotel
44
Anthokipos
63
Mandra
45
Oscar Hotel
64
Diastavrosi
46
Piatsa Rotonda
65
Aeolos Hotel
47
Eurobank
42
Costa Angela Hotel
48
Marmaroto
41
Captain Pavlos Hotel
49
Segredos
40
Thalassa Hotel
50
B.P. Oil Grigor
39
Blue Lagoon Hotel
51
Argo
35a
Pelagos Hotel
52
Pelagos
34
Agouarios
53
Mandros
33
Apellis Hotel
54
Planet
32
Atlantis Hotel
55
Marinopoulos (s.m)
32
Cosmapolitan Hotel
56
A.T.E.K
31
Laura Hotel
57
Messaria
30
Istros
58
A'Oikismos
29
Artemis
59
Adiexodo
28a
Kiriazis
60
Odos Gallon
43
Saint Constantin
61
B'Oikismos
Not on the list?
Download route map